جولای 21, 2020
کاروانسرای دیر

در کنار کاروانسرای دیر ، یکی از کاروانسرا ی خشتی گلی دوره قاجار

در کنار کاروانسرای دیر کاروانسرای دیر ، یکی از بزرگ‌ترین کاروانسراهای ایران در مسیر کاروان روی ورامین به قم و اولین توقفگاه مسافری محسوب می‌شود. توقفگاه […]