آگوست 19, 2020
دوام و خواص بتن باکتریایی

بررسی دوام و خواص بتن باکتریایی

تولید بتن باکتریایی در انحصار چند کشور تقریبا ۸۰ درصد از زیرساخت های جهان از بتن مسلح ساخته شده است. تعمیر و نگهداری آنها نیاز به […]