آگوست 20, 2020
فضاهای پخت و آشپزخانه

فضاهای پخت و آشپزخانه

الزامات کلی پخت و آشپزخانه‌ها سطح زیربنا، ابعاد و ارتفاع داخلی، نورگیری و تهویه در فضاهای آشپزخانه نباید از مقادیر مشخص شده در این مقررات کمتر […]
آگوست 14, 2020
بهینه‌سازی انرژی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

اینرسی حرارتی Thermal inertia قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های هوا و دما و […]