جولای 5, 2020
کوره

انواع کوره های آجرپزی

پیشینه کوره های آجرپزی کوره آجرپزی قدیمی مکان‌هایی بوده‌اند که میزان بسیار زیادی هیزم روی‌هم انباشته می‌شدند، خشت‌های خام را درون گودالی قرار می‌داده‌اند و روی […]