آگوست 21, 2020
حمام عمومی

گذری بر معماری حمام های تاریخی در ایران

ویژگی معماری حمام‌های تاریخی و سنتی ایران درگذشته حمام‌های عمومی جزو بناهای غیرمذهبی بودند و در زمره مهم‌ترین تأسیسات مدنی برای خدمات‌رسانی همگانی در شهرهای اسلامی […]