اکتبر 5, 2020
تجزیه‌وتحلیل خانه در دوره قاجار

تجزیه‌وتحلیل خانه در دوره قاجار

دیدگاه‌های صاحب‌نظران در تعریف خانه (مسکن) با بررسی و نتایج مطالعات به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر در حوزه تعریف خانه و اهمیت مسکن از جایی نشأت می‌گیرد […]
اکتبر 5, 2020
عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر پایدار با نیازهای انسان رویکرد تشکیل‌دهنده در شناخت خانه را می‌توان با به‌کارگیری عناصر پایدار با نیازهای انسانی در نظر گرفت. این عناصر پایدار عبارت […]
اکتبر 5, 2020
ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

بررسی ساختار اهمیت خانه و معماری آن  بررسی و هدف از مطالعه این پژوهش سیر تحول و ویژگی‌های اعم از فرهنگی اجتماعی، اقتصادی گردشگری، ادیان دینی […]
اکتبر 5, 2020
عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

تخمین عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح

یون کلرید عامل اصلی فرسودگی بتن طراحی بر اساس دوام در مقابل نفوذ یون کلرید به‌منظور پیش‌بینی عمر مفید ساختمان‌های بتن مسلح در محیط‌های خورنده که […]
اکتبر 4, 2020
بررسی فرآورده‌های سیمان

بررسی سیمان و فرآورده‌های بتنی تولید شده

تعریف فرآورده‌های سیمانی فرآورده‌های سیمان محصولاتی هستند که ماده چسباننده آنها یکی از انواع سیمان‌های گفته شده در این فصل است. دسته‌بندی انواع فراورده‌های سیمانی بتن […]
اکتبر 4, 2020
سیستم دیوار سازهای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF)

سیستم دیوار سازهای بتن مسلح با قالب‌های عایق ماندگار (ICF)

سیستم ساختمانی ICF  به‌صورت سیستم دیوار باربر بوده که دیوارهای بتنی آن شامل قالب بتنی دائمی می‌باشد و این قالب‌ها بعد از بتن‌ریزی، جزئی از دیوار […]