جولای 22, 2020
ریز جلبک¬ها در معماری پایدار

نقش ریز جلبک ها در معماری پایدار

نیاز امروزه به جلبک ها در صنعت دنیایی که امروزه ما در آن زندگی می‌کنیم بدون وجود انرژی جایی غیرقابل‌تصور برای زندگی می‌باشد. انرژی بازندگی انسان […]