اکتبر 7, 2020
خانه بهنام قاجار

بررسی ارتباط بین اقلیم و معماری دوره قاجار

اقلیم ایران (خانه‌های تاریخی دوره قاجار)  در نگاه فنی و تکنیکی به آثار و ابنیه های معماری ایران می‌توان تعامل میان اقلیم و دانش معماران ایران […]