آگوست 27, 2020
بتن آرمه و مضایای استفاده

بتن آرمه و مضایای استفاده از آن

بتن پر مصرف ترین و کاربردی ترین مصالح بکار رفته در سازهای امروزی بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح مصرفی در صنعت ساختمان بعنوان ترکیبی […]
آگوست 16, 2020
گروه اینرسی حرارتی ساختمان

روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

تعیین گروه اینرسی ساختمان برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه […]
آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه سازی انرژی ساختمان ۱

مقررات کلی بهینه ­سازی انرژی و طراحی ساختمان

چک لیست انرژی  ١- مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح  ۲- عوامل ویژه اصلی – گونه بندی کاربری ساختمان  – گونه بندی نیاز انرژی سالانه محل […]
آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت سوم

ضریب کاهش انتقال حرارت Thermal transmittance reduction factor ازآنجاکه اختلاف دمای فضای داخل و فضایی کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای میان فضاهای داخل و خارج […]
آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت دوم

جرم مؤثر ساختمان Building effective mass مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل‌دهنده پوست خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته […]
آگوست 14, 2020
بهینه‌سازی انرژی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

اینرسی حرارتی Thermal inertia قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان‌های هوا و دما و […]