سپتامبر 19, 2020
بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت

بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت پارت دوم

مرکز فرهنگی دزفول معماری با آب  حرکت پیوسته آب را می‌توان در دو سطح افقی (حرکت آب از خیاطی به حیاطی دیگر) و عمودی (حرکت آب از […]
آگوست 22, 2020
حیاط‌های خلوت فضای باز

الزامات کلی فضاهای باز

فضاهای باز فضاهای باز در تمام تصرف‌ها باید با الزامات این قسمت و مقررات اختصاصی هر تصرف منطبق باشند. کف تمام فضاهای باز باید دارای شیب […]