سپتامبر 8, 2020
آجر در روستا و چگونگی تهیه آجر

آجر در روستا و چگونگی تهیه آجر

آجر واژه‌ای است بابلی به معنی فرمان یا منشور. دستورها و قانون و فرمان‌ها را روی خشت می‌نوشتند که تاکنون ده‌ها هزار از آن‌ها را پیداکردن‌اند، […]
سپتامبر 3, 2020
بارهای ناشی از فشار خاک آب باد

بار های ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای وارد بر دیوارهای حائل دیوارهای زیر زمین ها و سایر سازه های مشابه باید برای نیروی ناشی از فشار خاک یا آب بر آنها طراحی […]
آگوست 16, 2020
گروه اینرسی حرارتی ساختمان

روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان

تعیین گروه اینرسی ساختمان برای تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان، یا بخشی از آن، در وهله اول لازم است جرم سطحی مؤثر جدارهای مختلف آن محاسبه […]
می 26, 2020
سمنتاسیون بر چسبندگی خاک

تاثیر سمنتاسیون بر چسبندگی خاک درشت دانه

مهمترین جلوه پدیده سمنتاسیون در خاکهای درشت دانه، افزایش چسبندگی است. نتایج همه تحقیقات موجود، در مورد افزایش چسبندگی بر اثر سمنتاسیون اتفاق نظر دارند، ولی […]
می 26, 2020
خاک رس

فرآیند سمنتاسیون در خاک های درشت دانه

خاک های درشت دانه با گذشت زمان و بر اثر نهشته شدن کربناتها، هیدروکسیدها و مواد آلی، عوامل محیطی نظیر انحلال و رسوب بعضی مواد در […]