آگوست 23, 2020
مشاعات و فضا خدماتی عمومی

سایر مشاعات و فضا خدماتی عمومی ساختمان

 فضا اقامت سرایدار فضا اقامت سرایدار که وظیفه نگهداری و حفاظت عمومی از ساختمان را برعهده دارد، جزو مشاعات ساختمان است. سرایداری باید دارای ورودی جداگانه […]