سپتامبر 1, 2020
تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

اثر P – A  اثر ثانوی بر روی برش‌ها و لنگرهای میلگرد اجزای قاب است که به‌واسطه عملکرد بارهای قائم بر روی سازه تغییر شکل یافته […]
آگوست 19, 2020
دوام و خواص بتن باکتریایی

بررسی دوام و خواص بتن باکتریایی

تولید بتن باکتریایی در انحصار چند کشور تقریبا ۸۰ درصد از زیرساخت های جهان از بتن مسلح ساخته شده است. تعمیر و نگهداری آنها نیاز به […]