اکتبر 11, 2020
نقوش توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی

بررسی نقوش توپی گچی ته آجری در بناهای دوره سلجوقی و ایلخانی – پارت ۲

طبقه‌بندی نقوش به‌کاررفته در توپی‌ها  نقش‌های به‌کاررفته در زمینه توپی‌های گچی ته آجری از تنوع قابل‌توجهی برخوردار هستند. اگرچه می‌توان پاره‌ای از این نقش‌ها را در […]