سپتامبر 5, 2020
نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

نظریه های معماری پسامدرن و جدال با معماری سنتی

معماران حامی پسامدرن در مواجه شدن دانشگاهیان و اصحاب حرفه با سبک ها و گرایش ها به واسطه ی مجلات معماری و اینترنت است مواجهه ای […]
آگوست 12, 2020
گروه‌بندی ساختمان‌ها

گروه‌بندی ساختمان‌ها در مقررات ملی ساختمان ها

ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری در این مبحث ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش سرمایه‌های داخل آن، […]