آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت دوم

جرم مؤثر ساختمان Building effective mass مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل‌دهنده پوست خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته […]
آگوست 12, 2020
گروه‌بندی ساختمان‌ها

گروه‌بندی ساختمان‌ها در مقررات ملی ساختمان ها

ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری در این مبحث ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش سرمایه‌های داخل آن، […]