می 6, 2020
سیمان

سیمان مورد استفاده در اجرای دیوار

ملاتهای ماسه آهک – سیمان در مقایسه با ملات های ماسه سیمان معمولی به دلیل جانشینی مؤثر بخشی از سیمان با آهک، کارایی را بهبود می […]