سپتامبر 14, 2020
قالب‌های مدولار و پنل­های فولادی

قالب‌های مدولار

قالب‌های مدولار و پنل­های فولادی امروزه استفاده از قالب‌های مدولار فلزی به شکل پانل‌هایی با رویه و سخت‌کننده های فولادی رواج بسیاری یافته است. این قالب‌ها […]
سپتامبر 3, 2020
بارهای ناشی از فشار خاک آب باد

بار های ناشی از فشار خاک آب باد

بارهای وارد بر دیوارهای حائل دیوارهای زیر زمین ها و سایر سازه های مشابه باید برای نیروی ناشی از فشار خاک یا آب بر آنها طراحی […]
آگوست 18, 2020
دیوار شفاف در صنعت ساختمان

دیوار شفاف در صنعت ساختمان

مفهوم دیوار کلمه دیوار در ذهن عموم جداره ای صفت و سخت را تداعی میکند و ناخودآگاه ما را به یاد دیوار های آجری ، سیمانی […]
آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت دوم

جرم مؤثر ساختمان Building effective mass مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل‌دهنده پوست خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته […]
آگوست 13, 2020
Shelter building پناهگاه ساختمان

پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش دوم

مشخصات پناهگاه اندازه پناهگاه باید، جوابگوی نیازهای عملکردی اقامت بلندمدت در شرایط بحران و انجام فعالیت های روزمره و برنامه ریزی شده افراد در حداقل فضا […]
آگوست 1, 2020
تقسیم بندی عضوهای سازه ای آجری

دیوارهای آجری

دیوارهای آجری کلیات عضوهای اصلی سازه ای در ساختمان های آجری یا مصالح بنایی به چهار دسته تقسیم میشوند که در شکل ۲-۱ نشان داده شده […]