آگوست 17, 2020
باید ها و نباید های عمومی فضای ساختمان

بایدها و نبایدهای عمومی برای فضای ساختمان‌

فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس پهنای الزامی بیان شده برای ساختمان تمام قسمت‌های فضاهای ارتباط و دسترسی نباید به هیچ وجه در جهت خروج از […]