سپتامبر 19, 2020
تاثیر نور و رنگ در معماری سنتی

تاثیر نور و رنگ در معماری

تأثیرات معنوی و روان‌شناختی نور و رنگ خانه‌های سنتی ایرانی بر ساکنان نور و رنگ عناصری هستند که از دیرباز نقش مهمی در معماری سنتی ایران […]