آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت دوم

جرم مؤثر ساختمان Building effective mass مجموع جرم مؤثر جدارهای تشکیل‌دهنده پوست خارجی یا جدارهای داخلی ساختمان که در محاسبه اینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته […]