جولای 5, 2020
سازهای فلزی

سازه های فلزی و بتنی و بررسی تفاوتها و مقایسه آنها با هم

در ساختمانهای بتنی بر خلاف سازه های فلزی سازه های که به کار می رود وزن ساختمان به طور معمول بخش بزرگی از مجموع بار وارد […]