سپتامبر 14, 2020
سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک اجرای هنر معماری باروک یک سبک معماری، موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه‌سازی و سایر هنرها است که از اوایل قرن هفدهم تا دهه ۱۷۴۰ در اروپا […]
سپتامبر 5, 2020
پسامدرنیسم چیست؟

پسامدرنیسم چیست؟

کتاب با موضوع انواع نظریه و هدف یک رسالهی نظری: تعیین گستری رشته ادامه یافته و به این پرسش پاسخ داده می شود که پسامدرنیسم چیست؟ […]
سپتامبر 5, 2020
نظریه های معماری معاصر

نظریه های متفاوت معماری معاصر ایران

اظهارنظرهای پراکنده، تک گویی ها، رویکردهای بدون پایه و اساس همه می توانند فرزندان نارس دوره ی فقدان نظریه به شمار روند. امروزه دانشکده های معماری […]
جولای 25, 2020
ارگ بم نمونه مشهود از سبک معماری ایرانی قبل از اسلام

معماری ایرانی قبل از اسلام

پیدایش یک سبک معماری بی‌شک متولد شدن هر پدیده‌ای در طول تاریخ به‌صورت ناگهانی نبوده و با برنامه‌ریزی و روند خاصی به انجام پیوسته است، برای […]