آگوست 19, 2020
مدرسه صالحیه مشهور به نواب

مدرسه صالحیه، مشهور به نواب

ورودیهای دیگر مدرسه نواب از گوشه جنوب شرقی مدرسه طبقه هم کف راهرو غربی و شرقی به طول ۱۴ و عرض ۲ متر برای ورود به […]