می 7, 2020
آجر قرمز

چیدن بلوک های دیوار و گروت ریزی همزمان

این روش ،معمولا برای دیوار تک جدار بلوکی و حالاتی است که حفره های گروت ریزی کوچک باشد و امکان نرسیدن گروت به ته حفره وجود […]
مارس 28, 2020

مزایا و معایب بلوک سفالی

معایب و مزایا بلوک سفالی در نظر داریم که در این مطلب به صورت مختصر مزایا و معایب بلوک سفال را مورد تحلیل قراردهیم به این […]