آگوست 10, 2020
گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی

اعجاز آجر گنبد خاکی، آجرچینی دوران سلجوقیان قسمت سوم

وجود هنر در آجرچینی در دوران سلجوقیان  با وجود استفاده بجا و اصولی سلجوقیان از آجر در فرم‌های تزیینی و استفاده دلنشین از رگ چینی آجرها […]
آگوست 10, 2020
گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی ۲

اعجاز آجر گنبد خاکی، هنر معماری دوران سلجوقیان قسمت دوم

پیشینه تاریخ سلجوقیان سلجوقیان طایفه‌ای از ترکان بودند که به رهبری طغرل بیگ با استفاده از ضعف سلسله‌های آل زیار و آل بویه، محدودیت متصرفات غزنویان […]
آگوست 10, 2020
گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی

اعجاز آجر گنبد خاکی، مسجد جامع اصفهان قسمت اول

آجر اصلی ترین مصالح به کار رفته در گنبد تاج الملک گنبد تاج الملک (خاگی) مسجد جامع اصفهان، یادگار کامل و بی‌نقص تحول معماری اسلامی ایران […]
آگوست 3, 2020
تکامل آجر در معماری ایرانی

چگونگی‌های شکل‌گیری و تکامل آجر در معماری ایرانی

خواص آجر از یک سو جنبه‌های فیزیکی آجر مانند فشارها و برآورد نیروها را باید در نظر گرفت قابلیت تحمل نیروی فشاری آجر بسیار بیشتر از […]