سپتامبر 9, 2020
انواع سیستم‌های قالب‌بندی

انواع سیستم‌های قالب‌بندی

سیستم قالب‌بندی از نظر سازهای همانند یک سازه باربر عمل می‌کند که باید در مقابل بارهای قائم و جانبی وارد شده به قالب مقاوم و ایستا […]
آگوست 30, 2020
رابطه فرهنگ و معماری

رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)

نیاز به توجه به معماری سنتی تحولات قرن حاضر، موجب دگرگونی‌ها و تغییراتی در بین برخی جلوه‌های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی و کم‌توجهی به معماری […]
آگوست 29, 2020
مدرسه خان شیراز ۲

بهشت آجری در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت دوم

نمای ورودی بیرونی مدرسه خان شیراز سر در بسیار بلند و عریض مدرسه با نسبتی نزدیک به مربع دارای طاق‌نمایی واقع در ورودی درگاه است که […]