سپتامبر 2, 2020
محیط اداری و استاندارد سازی فضا ۲

نظامات اداری و استاندارد سازی ساختمان پارت دوم

روش‌های آزمایش روش‌های آزمایش باید بر اساس الزامات مجموعه مباحث مقررات ملی ساختمان باشد،در صورت نیاز به انجام آزمایش خاص، روش آن باید برمبنای استاندارد های […]
آگوست 18, 2020
تعاریف فضاهای اقامت

تعاریف فضاهای اقامت پارت دوم

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین اتاق‌های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می‌توانند به عنوان فضای اقامت که تأمین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده […]