جولای 29, 2020
استاتیک سیالات

استاتیک سیالات بخش دوم

۲ – ۶ استاتیک سیالات  شناوری  چنانچه جسمی درون مایع غوطه‌ور و یا شناور شود، به‌طوری‌که قسمتی و یا کل جسم درون مایع قرار گیرد، از […]
جولای 29, 2020
استاتیک سیالات

استاتیک سیالات بخش اول

۱-۲ فشار استاتیک  نیروی عمودی اعمال شده از طرف سیال در واحد سطح است. واحد فشار، نیوتن بر مترمربع یا پاسکال است. واحدهای دیگری از فشار […]