سپتامبر 21, 2020
سیمان و فرآورده‌های

انواع سیمان تعاریف و فرآورده‌های آن

تعریف سیمان سیمان هیدرولیکی ماده چسباننده‌ای است که در هوا و مجاورت آب و جایی که هوا نیست می‌گیرد و سخت می‌شود. این ماده را در […]