سپتامبر 7, 2020
آشنایی اجزای قالب‌بندی

اجزای قالب‌بندی ساختمان

اجزای سیستم قالب بندی هر سیستم قالب‌بندی شامل اجزای مختلفی است که لازم است به‌خوبی طراحی، ساخته و نصب شوند. در ادامه اجزای قالب تشریح می‌شود. […]