اکتبر 11, 2020
شاخص های مهم هندسی معماری ایران

شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران پارت ۱

نقش هندسه در خلق فضاهای معماری با بررسی آثار معماری ایران باستان تا به امروز متوجه می‌شویم که هندسه نقش مهمی در خلق فضاها معماری داشته […]
سپتامبر 19, 2020
بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت

بررسی نمونه‌های معماری همگام با طبیعت پارت دوم

مرکز فرهنگی دزفول معماری با آب  حرکت پیوسته آب را می‌توان در دو سطح افقی (حرکت آب از خیاطی به حیاطی دیگر) و عمودی (حرکت آب از […]
سپتامبر 17, 2020
آرامگاه ابو علی سینا

روش هایی برای معماری با الهام از طبیعت

نسبت معماری با طبیعت  ۱) معماری در نقطه ای از بستر طبیعت جایگزین می شود و با آن پیوند می باید، معمار با جهانی از داده […]
سپتامبر 16, 2020
گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

تحلیلی بر چند اثر معماری معاصر این تحقیق بر آن است که با تحلیل تعدادی از آثار معماری معاصر ایران از منظر طبیعت‌گرایی به الگوهایی دست […]