آگوست 13, 2020
اصول طراحی معماری

اصول طراحی معماری در فضاهای مختلف

ملاحظات طراحی محوطه  طراحی محوطه بر اساس اصول پدافند غیرعامل، هدایت سریع و مطمئن افراد به پناهگاه‌های داخل و خارج ساختمان و اتخاذ تمهیداتی جهت کاهش […]
ژوئن 7, 2020
طراحی داخلی

طراحی داخلی

حذف فضاهای غیرضروری در طراحی داخلی ، استفاده بهتر از سرمایه ها را باعث می شود. اگر تفاوت بین سطح «ناخالص» و «خالص» طبقات با توجه […]