آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه سازی انرژی ساختمان ۱

مقررات کلی بهینه ­سازی انرژی و طراحی ساختمان

چک لیست انرژی  ١- مشخصات پرونده ساختمانی و مهندس طراح  ۲- عوامل ویژه اصلی – گونه بندی کاربری ساختمان  – گونه بندی نیاز انرژی سالانه محل […]
آگوست 15, 2020
اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی

تعاریف و اصطلاحات در بهینه‌سازی انرژی ساختمان پارت سوم

ضریب کاهش انتقال حرارت Thermal transmittance reduction factor ازآنجاکه اختلاف دمای فضای داخل و فضایی کنترل نشده کمتر از اختلاف دمای میان فضاهای داخل و خارج […]
آگوست 5, 2020
به کارگیری عایق های حرارتی

بکارگیری عایق های حرارتی

طرح به کار گیری عایق های حرارتی در بناهای مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۸۱ به دنبال اجباری شدن طرح به کار گیری عایق های حرارتی […]