آگوست 14, 2020
سیستم سازهای مقاوم در برابر انفجار

سیستم سازهای مقاوم در برابر انفجار

کلیات نیروهای ناشی از انفجار به صورت فشارهای شدید به ناحیه محدودی که در مقابل انفجار قرار دارد درد می‌شود و به اعضای دورتر فشار کمتری […]