سپتامبر 14, 2020
سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک اجرای هنر معماری باروک یک سبک معماری، موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه‌سازی و سایر هنرها است که از اوایل قرن هفدهم تا دهه ۱۷۴۰ در اروپا […]
سپتامبر 5, 2020
نظریه های معماری معاصر

نظریه های متفاوت معماری معاصر ایران

اظهارنظرهای پراکنده، تک گویی ها، رویکردهای بدون پایه و اساس همه می توانند فرزندان نارس دوره ی فقدان نظریه به شمار روند. امروزه دانشکده های معماری […]
آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر ۲٫

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت دوم

اهمیت بازسازی سازه تئاتر نصر خوشبختانه ما در حین کار در میان اسناد قدیمی، یک نقشه از تئاتر نصر اولیه پیدا کردیم که بخشی از گراند […]