آگوست 30, 2020
رابطه فرهنگ و معماری

رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)

نیاز به توجه به معماری سنتی تحولات قرن حاضر، موجب دگرگونی‌ها و تغییراتی در بین برخی جلوه‌های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی و کم‌توجهی به معماری […]
آگوست 10, 2020
گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی ۲

اعجاز آجر گنبد خاکی، هنر معماری دوران سلجوقیان قسمت دوم

پیشینه تاریخ سلجوقیان سلجوقیان طایفه‌ای از ترکان بودند که به رهبری طغرل بیگ با استفاده از ضعف سلسله‌های آل زیار و آل بویه، محدودیت متصرفات غزنویان […]