سپتامبر 12, 2020
تجهیزات کارگاهی قالب‌بندی

تجهیزات مورد نیاز و کارگاهی قالب‌بندی

تجهیزات مورد نیاز در قالب‌بندی برای اجرای سازه‌های بتن مسلح باید مراحل مختلفی دنبال شود. اجرای قالب‌بندی ، آرماتوربندی و بتن‌ریزی نیازمند تجهیزات و وسایل ویژه‌ای […]
سپتامبر 9, 2020
انواع سیستم‌های قالب‌بندی

انواع سیستم‌های قالب‌بندی

سیستم قالب‌بندی از نظر سازهای همانند یک سازه باربر عمل می‌کند که باید در مقابل بارهای قائم و جانبی وارد شده به قالب مقاوم و ایستا […]
سپتامبر 7, 2020
آشنایی اجزای قالب‌بندی

اجزای قالب‌بندی ساختمان

اجزای سیستم قالب بندی هر سیستم قالب‌بندی شامل اجزای مختلفی است که لازم است به‌خوبی طراحی، ساخته و نصب شوند. در ادامه اجزای قالب تشریح می‌شود. […]