آگوست 2, 2020
آجر نقش برجسته ایلامی

باستان‌شناسی آجر لعاب‌دار چند رنگ غرب ایران بخش اول

مقدمه آجر لعابدار این اشیاء با وجودی که از بافت خود جدا شده‌اند، ارزش مطالعات باستان‌شناسی را دارند و نباید اجازه داد به فراموشی سپرده شوند؛ […]