آگوست 5, 2020
ویژگی‌های معماری بومی مناطق بیابانی

ویژگی‌های معماری بومی مناطق کویری

 مصالح و شیوه‌های معماری بومی گستره وسیع کشور ایران، گوناگونی قابل‌توجه و شرایط اقلیمی و امکان دسترسی به مصالح ساختمانی متفاوت در بخش‌های گوناگون کشور، موجب […]