فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت سوم

فضای جدید تئاتر نصر ۳

رابطه مرمت ساختمان تئاتر نصر و گراند هتل به‌هرحال، گراند هتل و تئاتر نصر، هر یک جداگانه ثبت میراث محسوب می‌شوند؛ یعنی خواه‌ناخواه وقتی تئاتر نصر بازسازی می‌شود، باید گراند هتل هم بازسازی شود. وقتی شما نمای گراند هتل را در خیابان لاله‌زار می‌بینید، باید آن را یکپارچه مشاهده کنید، هرچند متأسفانه در دوره قبل […]

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت دوم

فضای جدید تئاتر نصر ۲٫

اهمیت بازسازی سازه تئاتر نصر خوشبختانه ما در حین کار در میان اسناد قدیمی، یک نقشه از تئاتر نصر اولیه پیدا کردیم که بخشی از گراند هتل و سالن قدیم آن را نشان می‌دهد، به‌این‌ترتیب توانستیم به وضعیت هیئت قدیمی این مکان دسترسی یابیم نکته مهمی که باید ازنظر معماری دانست مربوط به شناخت ساختمان […]