آگوست 3, 2020
دیوار بتنی آسیب دیده

مصالح تعمیری و روش‌های تعمیر سازه‌های بتنی آسیب‌دیده

مصالح و مواد تعمیری در صورت آسیب‌دیدن بتن، باید نسبت به تعمیر آن با مصالح مناسب اقدام نمود. از مهم‌ترین عوامل در انتخاب مواد تعمیری، مشابه […]