آگوست 12, 2020
گروه‌بندی ساختمان‌ها

گروه‌بندی ساختمان‌ها در مقررات ملی ساختمان ها

ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری در این مبحث ساختمان ‌ها بر مبنای نوع کاربری آن، تعداد ساکنین یا شاغلان درون ساختمان، ارزش سرمایه‌های داخل آن، […]