آگوست 10, 2020
مصالح نوین سبک

بهره‌وری از مصالح نوین در پروژه‌های عمرانی و ساختمانی پارت دوم

 عواملی که یک طراح ساختمان در پیش‌بینی و انتخاب مصالح باید در نظر بگیرند پایداری  پیوند خوب بین قطعات و وزن کم مقاومت مقاومت در برابر […]