سپتامبر 29, 2020
ویژگی‌های معماری اسلامی

ویژگی‌های معماری اسلامی

تحلیل نور و رنگ در معماری اسلامی یکی دیگر از ویژگی‌های معماری اسلامی ایرانی را می‌توان در انتخاب، کاربرد و ترکیب مواد مشاهده کرد. مطالعه نمونه‌های […]
سپتامبر 19, 2020
تاثیر نور و رنگ در معماری سنتی

تاثیر نور و رنگ در معماری

تأثیرات معنوی و روان‌شناختی نور و رنگ خانه‌های سنتی ایرانی بر ساکنان نور و رنگ عناصری هستند که از دیرباز نقش مهمی در معماری سنتی ایران […]