سپتامبر 13, 2020
مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری ۲

مفاهیم تزیینات هندسی آجرکاری – پارت دوم

تعادل و توازن تزیینات و معماری در تزیینات هندسی آجرکاری‌ها بی‌آنکه تأکید و توجه بر عنصر خاصی باشد به هر عنصر به‌اندازه برابر تأکید و توجه […]
جولای 7, 2020
معماری اسلامی

تزئین در معماری ایران و تحول آن پس از اسلام

نقش تزئین و معماری در سیر تکامل زندگی بشیر توجه به زیبایی از بارزترین ویژگی‌های انسان است که در عرصه تاریخ به آن اشاره ‌شده که […]