سپتامبر 5, 2020
نظریه های معماری معاصر

نظریه های متفاوت معماری معاصر ایران

اظهارنظرهای پراکنده، تک گویی ها، رویکردهای بدون پایه و اساس همه می توانند فرزندان نارس دوره ی فقدان نظریه به شمار روند. امروزه دانشکده های معماری […]
آگوست 26, 2020
فضای جدید تئاتر نصر

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت اول

محل احداث ساختمان تئاتر نصر این فضا « تئاتر نصر » در مجاورت گراند هتل، واقع در خیابان لاله زار است که خود سندی زنده از […]