سپتامبر 16, 2020
اجزای سازهای قاب فولادی

اجزای سازهای قاب فولادی

مقاطع استاندارد فولادی سرد نورد شده شامل مقاطع C شکل، U شکل، Z شکل با لبه و بدون لبه، مقاطع L شکل با لبه و بدون […]
آگوست 10, 2020
گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی

اعجاز آجر گنبد خاکی، آجرچینی دوران سلجوقیان قسمت سوم

وجود هنر در آجرچینی در دوران سلجوقیان  با وجود استفاده بجا و اصولی سلجوقیان از آجر در فرم‌های تزیینی و استفاده دلنشین از رگ چینی آجرها […]