آگوست 11, 2020
مقررات ملی ساختمان

پدافند غیر عامل یا مقررات غیر عامل

مقررات ملی ساختمان مقررات ملی مجموعه‌ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه […]