آگوست 10, 2020
گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان گنبد خاکی

اعجاز آجر گنبد خاکی، مسجد جامع اصفهان قسمت اول

آجر اصلی ترین مصالح به کار رفته در گنبد تاج الملک گنبد تاج الملک (خاگی) مسجد جامع اصفهان، یادگار کامل و بی‌نقص تحول معماری اسلامی ایران […]